Onze cliënten geven ons een n9.6 i Zorgkaart Nederland, 2024

Inlog cliëntenportaal

Login medewerker

Werken bij SMT

Noodgevallen

Wij zijn voor noodgevallen 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Als het gaat om het melden van kindermishandeling is het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) buiten kantooruren bereikbaar via het telefoonnummer 088-8567800. Het AMK is onderdeel van Bureau Jeugdzorg Overijssel.

Wat bieden wij?

SMT Jeugdzorg biedt professionele ondersteuning aan kinderen, jongeren, en hun ouders wanneer er vragen of problemen rijzen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Combinatie Jeugdzorg voorziet in deze hulp in verschillende vormen, variërend van ondersteuning, begeleiding, training tot behandeling. Onze aanpak is flexibel, waarbij we ambulante hulpvormen kunnen inzetten, maar ook intensievere vormen zoals woonbegeleiding, dagbehandeling, dag- en nachtbehandeling, gezinshuizen, en pleegzorg.

van hart tot mens

In de jeugdzorg draait het niet alleen om kennis, maar vooral om vaardigheden.

Het cruciale aspect is dat individuen de confrontatie met zichzelf aangaan. Niet langer vermijden of weglopen van problemen, maar leren omgaan met frustratie. SMT Zorg en haar samenwerkingspartners vullen elkaar uitstekend aan. In de jeugdzorg staat niet zozeer kennis centraal, maar vooral de juiste vaardigheden. Vanuit onze eigen opvoeding zijn we vertrouwd met discipline en een duidelijke, consistente aanpak, wat met name effectief blijkt bij deze doelgroep. Onze begeleiders, met hun SPH-opleiding, begrijpen het gedrag van jongeren en leggen verbinding met hen via doelgerichte gesprekken.

SMT ZORG LEVERT ZORG OP ALLE VLAKKEN!

Stappenplan aanmelding

Consultatie en Vooraanmelding

Bij ons begint elk traject met een consultatiegesprek. Dit stelt ons in staat om anoniem met de verwijzer de casus door te nemen en te beoordelen of de hulpvragen aansluiten bij wat we bieden. Tijdens deze consultatie verzamelt de zorgconsulent, volgens de vooraanmeldingsprocedure, essentiële informatie en details over de hulpvragen.

Matchingproces

Vervolgens overlegt de zorgconsulent met de Senior van de regio om een passende hulpverlener binnen ons multidisciplinaire team te vinden. Dit matchingproces zorgt ervoor dat we een cliënt alleen aannemen als we een hulpverlener beschikbaar hebben die kan bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelen.

Koppeling aan hulpverlener

Eenmaal een match gevonden, introduceert de zorgconsulent de cliënt en de hulpverlener aan elkaar via een “Koppelmail”. Daarna volgt een “Welkomstmail” van de Senior. Onze Seniors zijn altijd op de achtergrond betrokken bij elke cliënt en staan klaar om vragen, opmerkingen of klachten snel te adresseren.

Warme overdracht

De verwijzer plant met het gezin een kennismakingsgesprek met de hulpverlener voor een Warme Overdracht. Dit gesprek, waarin een “Formulier Warme Overdracht” wordt gebruikt, is bedoeld om in een ongedwongen setting de belangrijkste zaken te bespreken. Dit kennismakingsmoment is vrijblijvend en laagdrempelig.

Indicatieprocedure

Na de kennismaking, als de ouders/cliënt instemmen met onze hulp, is een geldige indicatie vereist. Zodra deze indicatie ontvangen of bevestigd is, plant de hulpverlener in overleg met de zorgconsulent en Senior een vervolgafspraak.

Intake en aanvang hulpverlener

Het tweede gesprek omvat een gedetailleerde intake met behulp van een “Aanmeld- & Intakeformulier”. De eerste 4 tot 6 weken richten onze hulpverleners zich op intake, observatie en anamnese. Daarna wordt een gezinsplan opgesteld met concrete doelen, waarbij het systeem Nedap wordt gebruikt.

van hart tot mens

Het resultaat in de jeugdzorg manifesteert zich vaak pas later.

Volgens SMT Zorg is het belangrijk om niet te veel onmiddellijke resultaten te verwachten in de jeugdzorg. De vruchten van onze inspanningen worden vaak pas later zichtbaar. Wij halen voldoening uit kleine successen, zoals het zien van plezier bij jongeren of het bieden van een alternatief voor ongewenst gedrag. Daarom zien we het als een uitdaging om jongeren die het moeilijk hebben een stabiele omgeving te bieden waarin ze kunnen opgroeien.

Veelgestelde Vragen

Ontdek antwoorden op veelgestelde vragen over onze dienstverlening en zorg. Vind hier heldere informatie om uw vragen te beantwoorden en meer inzicht te krijgen in wat SMT Zorg voor u kan betekenen.

Wat wordt er besproken tijdens de intake?

Tijdens de intake wordt een breed scala aan onderwerpen besproken om een volledig beeld te krijgen van de persoonlijke situatie van de cliënt. Hier zijn de belangrijkste punten die tijdens de intake aan bod komen:

 

– Huidige Gezondheidssituatie

– Hulpvraag

– Wensen en Verwachtingen

– Normen en Waarden

– Medische Voorgeschiedenis

Hoe kan ik thuiszorg aanvragen?

Wanneer u telefonisch contact opneemt met ons selecteert u eenvoudig de optie voor wijkverpleging in ons keuzemenu. We plannen dan direct uw intakegesprek in. Dit gesprek is de eerste stap naar het begrijpen van uw zorgbehoeften en het opstellen van een passend zorgplan. Neem contact met ons op en begin uw reis naar hoogwaardige thuiszorg.

Wat is een Wlz- indicatie?

Een WLZ-indicatie, afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), bevestigt dat iemand recht heeft op langdurige zorg en ondersteuning volgens de Wet Langdurige Zorg. Deze indicatie wordt vastgesteld op basis van de intensiteit en duur van de zorgbehoefte van een persoon, met name gericht op langdurige en complexe zorgsituaties.

Chat openen
Hallo! Kunnen we u helpen?