Onze cliënten geven ons een n9.6 i Zorgkaart Nederland, 2024

Inlog cliëntenportaal

Login medewerker

Werken bij SMT

SMT STAAT VOOR U KLAAR

Jeugdzorg

SMT Jeugdzorg biedt professionele hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders bij vragen of problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien.

van hart tot mens

Bij SMT Zorg staan we voor u klaar!

SMT Zorg staat klaar voor oud, maar ook voor jong. Zo biedt SMT Zorg begeleiding aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. Ook zijn wij er voor de ouders/ verzorgers van de jongeren die de problemen van dichtbij ervaren, dit kan natuurlijk erg lastig zijn en hier hebben wij begrip voor.

Er kunnen moeilijkheden ontstaan in het dagelijks leven van de jongere. Zoals op school, een plek waarbij de omgang met leeftijdsgenoten lastig verloopt. Ook thuis kunnen er moeilijkheden ontstaan bijvoorbeeld tussen de jongere en de ouders/ verzorgers.

SMT ZORG LEVERT ZORG OP ALLE VLAKKEN!

Stappenplan aanmelding

Consultatie en Vooraanmelding

Bij ons begint elk traject met een consultatiegesprek. Dit stelt ons in staat om anoniem met de verwijzer de casus door te nemen en te beoordelen of de hulpvragen aansluiten bij wat we bieden. Tijdens deze consultatie verzamelt de zorgconsulent, volgens de vooraanmeldingsprocedure, essentiële informatie en details over de hulpvragen.

Matchingproces

Vervolgens overlegt de zorgconsulent met de Senior van de regio om een passende hulpverlener binnen ons multidisciplinaire team te vinden. Dit matchingproces zorgt ervoor dat we een cliënt alleen aannemen als we een hulpverlener beschikbaar hebben die kan bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelen.

Koppeling aan hulpverlener

Eenmaal een match gevonden, introduceert de zorgconsulent de cliënt en de hulpverlener aan elkaar via een “Koppelmail”. Daarna volgt een “Welkomstmail” van de Senior. Onze Seniors zijn altijd op de achtergrond betrokken bij elke cliënt en staan klaar om vragen, opmerkingen of klachten snel te adresseren.

Warme overdracht

De verwijzer plant met het gezin een kennismakingsgesprek met de hulpverlener voor een Warme Overdracht. Dit gesprek, waarin een “Formulier Warme Overdracht” wordt gebruikt, is bedoeld om in een ongedwongen setting de belangrijkste zaken te bespreken. Dit kennismakingsmoment is vrijblijvend en laagdrempelig.

Indicatieprocedure

Na de kennismaking, als de ouders/cliënt instemmen met onze hulp, is een geldige indicatie vereist. Zodra deze indicatie ontvangen of bevestigd is, plant de hulpverlener in overleg met de zorgconsulent en Senior een vervolgafspraak.

Intake en aanvang hulpverlener

Het tweede gesprek omvat een gedetailleerde intake met behulp van een “Aanmeld- & Intakeformulier”. De eerste 4 tot 6 weken richten onze hulpverleners zich op intake, observatie en anamnese. Daarna wordt een gezinsplan opgesteld met concrete doelen, waarbij het systeem Nedap wordt gebruikt.

van hart tot mens

Speciale aandacht vereist

Natuurlijk bieden de scholen eventuele hulp aan, maar op het moment dat hier een specialist voor nodig is, kunt u ons bij ons terecht. Samen met ons team bekijken we de vragen en problemen zodat we een gepast plan vinden die precies bij de jongere past. Ons doel is altijd om de kwetsbare jongeren zoveel mogelijk volwaardig mee te laten draaien in de maatschappij.

i

In de jeugdzorg gaat het niet zozeer om kennis, maar om vaardigheden.

Het belangrijkste is dat ze de confrontatie aangaan met zichzelf. Niet langer weglopen of vluchten voor problemen, maar leren omgaan met frustratie.” SMT zorg en samenwerkingspartners vullen elkaar goed aan. “In de jeugdzorg gaat het niet zozeer om kennis, maar meer om vaardigheden. Wij zijn vanuit van uit eigen opvoeding gewend aan discipline en ben duidelijk en consequent, wat vooral bij deze doelgroep effectief is. Onze begeleiders weet door SPH-opleiding het gedrag van jongeren te verklaren en vindt aansluiting bij hen door middel van gesprekken.

Wij staan altijd klaar voor u

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar om al uw vragen te beantwoorden. Is er sprake van kindermishandeling en wil u dit melden? Kunt u het Advies en Meldpunt Kindermishandeling bereiken via: 088-856 78 00. Het AMK is onderdeel van Bureau Jeugdzorg Overijssel.

Wij staan altijd voor u klaar.

Wij zijn 24/7 beschikbaar om uw vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden. U kunt rekenen op onze bereikbaarheid en toegewijde ondersteuning, waarbij uw welzijn onze voornaamste zorg is.

Stuur SMT Zorg een bericht!

Neem contact op met SMT Zorg via ons contactformulier. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u de benodigde ondersteuning te bieden.

Veelgestelde Vragen

Ontdek antwoorden op veelgestelde vragen over onze dienstverlening en zorg. Vind hier heldere informatie om uw vragen te beantwoorden en meer inzicht te krijgen in wat SMT Zorg voor u kan betekenen.

Wat wordt er besproken tijdens de intake?

Tijdens de intake wordt een breed scala aan onderwerpen besproken om een volledig beeld te krijgen van de persoonlijke situatie van de cliënt. Hier zijn de belangrijkste punten die tijdens de intake aan bod komen:

 

– Huidige Gezondheidssituatie

– Hulpvraag

– Wensen en Verwachtingen

– Normen en Waarden

– Medische Voorgeschiedenis

Hoe kan ik thuiszorg aanvragen?

Wanneer u telefonisch contact opneemt met ons selecteert u eenvoudig de optie voor wijkverpleging in ons keuzemenu. We plannen dan direct uw intakegesprek in. Dit gesprek is de eerste stap naar het begrijpen van uw zorgbehoeften en het opstellen van een passend zorgplan. Neem contact met ons op en begin uw reis naar hoogwaardige thuiszorg.

Wat is een Wlz- indicatie?

Een WLZ-indicatie, afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), bevestigt dat iemand recht heeft op langdurige zorg en ondersteuning volgens de Wet Langdurige Zorg. Deze indicatie wordt vastgesteld op basis van de intensiteit en duur van de zorgbehoefte van een persoon, met name gericht op langdurige en complexe zorgsituaties.

Chat openen
Hallo! Kunnen we u helpen?