Onze cliënten geven ons een n9.6 i Zorgkaart Nederland, 2024

Inlog cliëntenportaal

Login medewerker

Werken bij SMT

Een Stem voor Veiligheid en Respect

In de context van eergerelateerd geweld spelen groepsnormen een cruciale rol, waarbij mannelijke familieleden zich vaak geroepen voelen om de eer van de familie te beschermen. Dit onderscheidt eergerelateerd geweld van andere vormen van huiselijk geweld, waarbij de karaktereigenschappen of persoonlijke omstandigheden van de pleger minder van invloed zijn. Bij SMT Zorg begrijpen we de kwetsbaarheid van vrouwen en mannen die bedreigd worden door eergerelateerd geweld. Vaak ontbreekt een ondersteunend netwerk, en de dreiging komt niet van één dader, maar van een hele familie, waardoor hun veiligheid uiterst precair is.

Eer gerelateerd Geweld

Eergerelateerd geweld, vaak aangeduid als eerwraak, omvat elke vorm van lichamelijk of geestelijk geweld dat wordt toegepast om de familie-eer te beschermen of te herstellen. Bij SMT Zorg erkennen we de complexiteit van deze problematiek, waarbij vrouwen vaak slachtoffer worden wanneer ze als te ‘vrij’ worden beschouwd of een relatie aangaan die niet wordt goedgekeurd door hun familie. Het is onze missie om een veilige haven te bieden voor zij die kwetsbaar zijn en om bewustwording te vergroten over de verschillen tussen eergerelateerd geweld en andere vormen van huiselijk geweld.

van hart tot mens

Persoonlijke Verzorging met Zorgvuldigheid en Comfort bij SMT Zorg

Vrouwen en mannen die het slachtoffer dreigen te worden van eergerelateerd geweld staan voor unieke uitdagingen. Vaak ontbreekt het hen aan een ondersteunend netwerk en worden ze niet bedreigd door één dader, maar door een hele familie. In samenwerking met Kadera, een organisatie die gespecialiseerd is in de aanpak van huiselijk geweld, biedt SMT Zorg een professioneel vangnet voor deze kwetsbare groep. Onze rol gaat verder dan het verlenen van hulp; wij streven naar nazorg om slachtoffers te helpen bij hun herstel en het opbouwen van een leven vrij van geweld en angst.

Verschillen en Complexiteit van Eergerelateerd Geweld

Eergerelateerd geweld onderscheidt zich van andere vormen van huiselijk geweld door de context en de opgelegde normen van de gemeenschap. De ‘plicht’ van mannelijke familieleden om de eer van de familie te beschermen, vormt een uniek aspect van deze vorm van geweld. Bij SMT Zorg erkennen we de complexiteit en de ernst van eergerelateerd geweld, waarbij slachtoffers vaak te maken krijgen met dreigingen variërend van eerwraak en gedwongen huwelijken tot beperking van bewegingsvrijheid en zelfs moord. Onze inzet is gericht op het begrijpen en doorbreken van deze complexiteit, terwijl we een veilige omgeving bieden voor slachtoffers.

Wij staan altijd voor u klaar.

Wij zijn 24/7 beschikbaar om uw vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden. U kunt rekenen op onze bereikbaarheid en toegewijde ondersteuning, waarbij uw welzijn onze voornaamste zorg is.

Stuur SMT Zorg een bericht!

Neem contact op met SMT Zorg via ons contactformulier. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u de benodigde ondersteuning te bieden.

Veelgestelde Vragen

Ontdek antwoorden op veelgestelde vragen over onze dienstverlening en zorg. Vind hier heldere informatie om uw vragen te beantwoorden en meer inzicht te krijgen in wat SMT Zorg voor u kan betekenen.

Wat wordt er besproken tijdens de intake?

Tijdens de intake wordt een breed scala aan onderwerpen besproken om een volledig beeld te krijgen van de persoonlijke situatie van de cliënt. Hier zijn de belangrijkste punten die tijdens de intake aan bod komen:

 

– Huidige Gezondheidssituatie

– Hulpvraag

– Wensen en Verwachtingen

– Normen en Waarden

– Medische Voorgeschiedenis

Hoe kan ik thuiszorg aanvragen?

Wanneer u telefonisch contact opneemt met ons selecteert u eenvoudig de optie voor wijkverpleging in ons keuzemenu. We plannen dan direct uw intakegesprek in. Dit gesprek is de eerste stap naar het begrijpen van uw zorgbehoeften en het opstellen van een passend zorgplan. Neem contact met ons op en begin uw reis naar hoogwaardige thuiszorg.

Wat is een Wlz- indicatie?

Een WLZ-indicatie, afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), bevestigt dat iemand recht heeft op langdurige zorg en ondersteuning volgens de Wet Langdurige Zorg. Deze indicatie wordt vastgesteld op basis van de intensiteit en duur van de zorgbehoefte van een persoon, met name gericht op langdurige en complexe zorgsituaties.

Chat openen
Hallo! Kunnen we u helpen?