Onze cliënten geven ons een n9.6 i Zorgkaart Nederland, 2024

Inlog cliëntenportaal

Login medewerker

Werken bij SMT

We staan altijd voor u klaar!

In sommige gevallen kan ontspoorde zorg de oorzaak zijn, waarbij de druk op mantelzorgers te groot wordt en de zorg voor de oudere te complex. Ondersteuning, zoals thuiszorg, kan in dergelijke situaties een verschil maken. Het herkennen van signalen en het tijdig inschakelen van hulp is van cruciaal belang. Bij SMT Zorg streven we ernaar bewustwording te vergroten en een veilige omgeving te bieden voor ouderen, waar misbruik en verwaarlozing geen plaats hebben.

Ouderen-Mishandeling

Ouderenmishandeling is een onderwerp dat de laatste jaren de aandacht krijgt die het verdient. Het is een pijnlijke realiteit waarbij ouderen lichamelijk, geestelijk of financieel schade wordt toegebracht door familieleden, verzorgers, of anderen in hun directe omgeving. Bij SMT Zorg nemen we ouderenmishandeling serieus en zetten we ons in voor een bewuste aanpak om ouderen te beschermen tegen elke vorm van misbruik of verwaarlozing.

van hart tot mens

Hulp en Ondersteuning bij Ouderenmishandeling – Een Veilige Plek om te Praten

Het doorbreken van het taboe rond ouderenmishandeling vereist moed en ondersteuning. Bij SMT Zorg bieden we een veilige plek waar u in vertrouwen hulp en advies kunt krijgen. Het Steunpunt Huiselijk Geweld, bereikbaar op 0800-2000 (gratis), is een waardevolle bron voor hulp en ondersteuning. Ongeacht of u een mantelzorger bent die overbelast is, een familielid dat bezorgd is, of een oudere die mogelijk slachtoffer is, wij staan klaar om u te begeleiden. Onze missie is het bieden van een luisterend oor, begrip en stappen richting een veiligere en gezondere omgeving voor ouderen. Samen werken we aan het doorbreken van het taboe, zodat ouderenmishandeling geen plaats meer heeft in onze samenleving.

van hart tot mens

Oorzaken en Signalen van Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is een complexe kwestie die verschillende vormen kan aannemen, waarbij ouderen fysiek, psychisch, financieel of seksueel schade wordt berokkend. Soms ontstaat het vanuit ontspoorde zorgsituaties, waarbij mantelzorgers onbedoeld overbelast raken. Het is van cruciaal belang om de oorzaken en signalen van ouderenmishandeling te begrijpen om deze kwetsbare groep te beschermen. Bij SMT Zorg erkennen we dat bewustwording de sleutel is tot erkenning en nemen we de taak op ons om dit begrip te vergroten.

Ouderenmishandeling kan zich manifesteren als lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, financiële uitbuiting, verwaarlozing of seksueel misbruik. Het herkennen van signalen zoals plotselinge gedragsveranderingen, onverklaarbare verwondingen, of financiële onregelmatigheden is van vitaal belang. Door bewustwording te vergroten en samen te werken aan het doorbreken van het taboe rond ouderenmishandeling, kunnen we een veiligere omgeving creëren voor ouderen.

Wij staan altijd voor u klaar.

Wij zijn 24/7 beschikbaar om uw vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden. U kunt rekenen op onze bereikbaarheid en toegewijde ondersteuning, waarbij uw welzijn onze voornaamste zorg is.

Stuur SMT Zorg een bericht!

Neem contact op met SMT Zorg via ons contactformulier. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u de benodigde ondersteuning te bieden.

Veelgestelde Vragen

Ontdek antwoorden op veelgestelde vragen over onze dienstverlening en zorg. Vind hier heldere informatie om uw vragen te beantwoorden en meer inzicht te krijgen in wat SMT Zorg voor u kan betekenen.

Wat wordt er besproken tijdens de intake?

Tijdens de intake wordt een breed scala aan onderwerpen besproken om een volledig beeld te krijgen van de persoonlijke situatie van de cliënt. Hier zijn de belangrijkste punten die tijdens de intake aan bod komen:

 

– Huidige Gezondheidssituatie

– Hulpvraag

– Wensen en Verwachtingen

– Normen en Waarden

– Medische Voorgeschiedenis

Hoe kan ik thuiszorg aanvragen?

Wanneer u telefonisch contact opneemt met ons selecteert u eenvoudig de optie voor wijkverpleging in ons keuzemenu. We plannen dan direct uw intakegesprek in. Dit gesprek is de eerste stap naar het begrijpen van uw zorgbehoeften en het opstellen van een passend zorgplan. Neem contact met ons op en begin uw reis naar hoogwaardige thuiszorg.

Wat is een Wlz- indicatie?

Een WLZ-indicatie, afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), bevestigt dat iemand recht heeft op langdurige zorg en ondersteuning volgens de Wet Langdurige Zorg. Deze indicatie wordt vastgesteld op basis van de intensiteit en duur van de zorgbehoefte van een persoon, met name gericht op langdurige en complexe zorgsituaties.

Chat openen
Hallo! Kunnen we u helpen?