Onze cliënten geven ons een n9.6 i Zorgkaart Nederland, 2024

Inlog cliëntenportaal

Login medewerker

Werken bij SMT

van hart tot mens

Kosten & aanmelden

Ontdek hoe thuiszorg uw leven kan verrijken en welke vergoedingen beschikbaar zijn via de Wlz/ZvW of de WMO. Leer meer over kosten en aanmeldingsprocedures hieronder.

van hart tot mens

Persoonlijke Verzorging met Zorgvuldigheid en Comfort bij SMT Zorg

Heeft u zorg of begeleiding nodig? Neem dan contact op met één van onze begeleiders. Zij of Hij komt vrijblijvend bij u langs voor een gesprek. Daarin kunt u vertellen welke vorm van zorg u nodig heeft en op welke momenten. De begeleider legt de gemaakte afspraken vast in een zorgovereenkomst. Daarnaast ontvangt u  een zorgdossier en de leveringsvoorwaarden van ons en weet u precies waar u aan toe bent.

U betaald echter een inkomensafhankelijke bijdrage aan het CAK. Één van onze begeleiders kan een indicatie voor u aanvragen en u informeren over de hoogte van uw eigenbijdrage. U heeft ook de mogelijkheid om buiten de geïndexeerde zorg, aanvullende diensten bij ons in te kopen.

Hoe het persoonsgebonden budget (pgb) werkt

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een bepaald geldbedrag dat u krijgt om zelf uw zorg te organiseren. U betaalt hiermee onder andere 1 of meer zorgverleners, andere hulpverleners of begeleiders. Het pgb is er voor zorg op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Wlz/ZvW). En voor zorg die valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Eerst toestemming nodig voor zorg

Voor u een pgb kunt aanvragen moet eerst worden vastgesteld of u zorg nodig heeft. Ook moet worden vastgesteld welke zorg dit is en hoe lang u deze zorg nodig heeft. Deze indicatie krijgt u van:
• het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Wlz indicatie;
• het Bureau Jeugdzorg (BJZ) voor Wlz -zorg voor kinderen onder de 18 jaar met een psychiatrische aandoening;
• de gemeente voor Wmo-zorg.
Onder WLZ-zorg vallen verschillende vormen zorg die cliënten thuis of in een instelling kunnen ontvangen (VPT/MPT). Geeft het CIZ een indicatie voor verblijf in een instelling? Dan wordt de zorg beschreven in een zorgzwaartepakket (zzp). Het CIZ bepaalt welke zzp bij een indicatie hoort.

WLZ-zorg/ZvW of Wmo-zorg

WLZ/ZvW -zorg bestaat bijvoorbeeld uit persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. U ontvangt de zorg in een instelling of bij u thuis. Voor behandeling is nooit een pgb mogelijk. Bij Wmo-zorg moet u denken aan bijvoorbeeld begeleiding individueel, dagbesteding, een rolstoel of hulp in het huishouden.

Pgb of Zorg in Natura

Met een indicatiebesluit kunt u aangeven of u een pgb wilt of zorg in natura. Ook een combinatie is mogelijk. Bij WLZ-zorg stelt het zorgkantoor vast welk bedrag u krijgt voor zorg. Het kantoor doet dit op basis van de beslissing van het CIZ of BJZ. Met dit pgb regelt en betaalt u zelf de zorg die u nodig heeft. Bij zorg op basis van de Wmo bepaalt de gemeente welk bedrag u krijgt voor een pgb. Ook bepaalt de gemeente wat de voorwaarden zijn voor een pgb.

Aanspraak op PGB voor WLZ-zorg in 2024

Voor 2024 gelden de volgende regels als u zorg via een pgb wilt organiseren:
• U heeft een beslissing van het CIZ voor verblijf, verpleging en/of verzorging.
• U heeft een indicatie voor ten minste 10 uur begeleiding per week.
• Het besluit van het CIZ moet minimaal 1 jaar geldig zijn.
• Is het besluit korter dan 1 jaar geldig? Dan moet blijken dat uw zorgvraag langer duurt dan 1 jaar.
• U heeft onderzocht of er geen geschikte zorg in natura beschikbaar is.

Eigen bijdrage pgb

U betaalt een eigen bijdrage als u een pgb ontvangt. Deze hangt af van uw inkomen en vermogen. De eigen bijdrage wordt vooraf verrekend met het bedrag waarop u recht heeft. Het is de bedoeling dat u de eigen bijdrage gebruikt om zorg in te kopen.
Het Zorginstituut Nederland (ZN) biedt een rekenhulp (CAK) eigen bijdrage PGB-WLZ 2015.

Administratie en verantwoording pgb
Met een pgb moet u een aantal zaken zelf regelen:
• U bepaalt zelf van wie u de zorg ontvangt, wanneer, hoe en tegen welk bedrag.
• U maakt zelf de afspraken en sluit zorgovereenkomsten af.
• U betaalt uw zorgverleners uit en houdt hiervan een administratie bij.
• U legt verantwoording af over de besteding van het geld aan het zorgkantoor.
Het is dus van belang dat u zich realiseert dat u (en/of iemand in uw omgeving) deze taken moet kunnen en willen uitvoeren. beschikbaar is.

Meer zorg bovenop PGB-WLZ

Sommige mensen in de gehandicaptenzorg hebben meer zorg nodig dan is opgenomen in hun zorgzwaartepakket. Mensen met een indicatie voor deze zzp’s kunnen een verzoek indienen voor een ophoging van het pgb omdat extra zorg noodzakelijk is.
Hiervoor gelden wel voorwaarden. Bijvoorbeeld dat de benodigde extra zorg minimaal 25% meer is dan de zorg in uw zorgzwaartepakket. Ook mensen die gespecialiseerde epilepsiezorg nodig hebben of beademing, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor verhoging van hun pgb. U dient het verzoek voor meer zorg in bij uw zorgkantoor. Het zorgkantoor kan u ook informeren over de aanvullende voorwaarden. Ook beslist het zorgkantoor of u voor de verhoging in aanmerking komt.

* Natuurlijk niet te vergeten dat Kosten bij BELASTINGDIENST “ Buitengewone kosten” aftrekbaar Zie informatie op; www.belastingdienst.nl

* Ook extra informatie op onze website onder kop LINKS.

Tarieven aanvullende diensten 2023

Klussendienst

€7,80 per kwartier

Huishoudelijke werkzaamheden

€8,95 per kwartier

Maaltijden avond

€16,50

Sleutel: vervanging

€48,40 per sleutel

Halsalarm: borg

€85,00 éénmalig

Halsalarm: vervanging bij verlies

€105,60 per halsalarm

Kapper in huis

24,50

Wij staan altijd voor u klaar.

Wij zijn 24/7 beschikbaar om uw vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden. U kunt rekenen op onze bereikbaarheid en toegewijde ondersteuning, waarbij uw welzijn onze voornaamste zorg is.

Stuur SMT Zorg een bericht!

Neem contact op met SMT Zorg via ons contactformulier. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u de benodigde ondersteuning te bieden.

Veelgestelde Vragen

Ontdek antwoorden op veelgestelde vragen over onze dienstverlening en zorg. Vind hier heldere informatie om uw vragen te beantwoorden en meer inzicht te krijgen in wat SMT Zorg voor u kan betekenen.

Wat wordt er besproken tijdens de intake?

Tijdens de intake wordt een breed scala aan onderwerpen besproken om een volledig beeld te krijgen van de persoonlijke situatie van de cliënt. Hier zijn de belangrijkste punten die tijdens de intake aan bod komen:

 

– Huidige Gezondheidssituatie

– Hulpvraag

– Wensen en Verwachtingen

– Normen en Waarden

– Medische Voorgeschiedenis

Hoe kan ik thuiszorg aanvragen?

Wanneer u telefonisch contact opneemt met ons selecteert u eenvoudig de optie voor wijkverpleging in ons keuzemenu. We plannen dan direct uw intakegesprek in. Dit gesprek is de eerste stap naar het begrijpen van uw zorgbehoeften en het opstellen van een passend zorgplan. Neem contact met ons op en begin uw reis naar hoogwaardige thuiszorg.

Wat is een Wlz- indicatie?

Een WLZ-indicatie, afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), bevestigt dat iemand recht heeft op langdurige zorg en ondersteuning volgens de Wet Langdurige Zorg. Deze indicatie wordt vastgesteld op basis van de intensiteit en duur van de zorgbehoefte van een persoon, met name gericht op langdurige en complexe zorgsituaties.

Chat openen
Hallo! Kunnen we u helpen?